section honey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section honey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section honey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section honey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section honey

    * kinh tế

    mật ong tầng

    mật ong tổ