ad nauseam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad nauseam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad nauseam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad nauseam.

Từ điển Anh Việt

 • ad nauseam

  * phó từ(Latinh)+đến nỗi phát ngán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ad nauseam

  * kỹ thuật

  y học:

  tới mức gây nôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ad nauseam

  to a sickening extent

  he played the song ad nauseam