ad hoc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad hoc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad hoc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad hoc.

Từ điển Anh Việt

 • ad hoc

  /'æd'hɔk/

  * tính từ

  đặc biệt

  ad_hoc committee: uỷ ban đặc biệt

  được sắp đặt trước cho mục đích đó

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ad hoc

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bột phát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ad hoc

  often improvised or impromptu

  an ad hoc committee meeting

  for or concerned with one specific purpose

  a coordinated policy instead of ad hoc decisions

  for one specific case

  they were appointed ad hoc