ad face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ad face

    * kỹ thuật

    kiểu chữ quảng cáo