ad craft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad craft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad craft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad craft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ad craft

    * kinh tế

    nghề quảng cáo