ad balloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad balloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad balloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad balloon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ad balloon

    * kinh tế

    khí cầu quảng cáo