access ramp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access ramp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access ramp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access ramp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access ramp

  * kỹ thuật

  dốc

  dốc lên cầu

  đường nối

  đường rẽ

  đường vượt

  lối dốc thoải

  xây dựng:

  dốc lăn hàng

  cơ khí & công trình:

  dốc vào cầu