accessories nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessories nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessories giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessories.

Từ điển Anh Việt

 • accessories

  (Tech) phụ tùng, bộ phụ, phụ kiện [TQ]

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accessories

  * kỹ thuật

  đồ giá

  đồ phụ tùng

  phụ kiện

  phụ tùng

  thiết bị

  thiết bị phụ trợ

  điện:

  thiết bị phụ tùng