access arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access arm.

Từ điển Anh Việt

 • access arm

  cần mang đầu từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access arm

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cần truy nhập

  cần truy xuất

  cơ cấu truy cập

  tay truy xuất

  xây dựng:

  tay truy cập