access door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access door

  * kỹ thuật

  cửa kiểm tra

  cửa quan sát

  lỗ kiểm tra

  xây dựng:

  cửa chui vào nơi kín

  cửa ra vào

  lỗ chui vào nơi kín

  giao thông & vận tải:

  cửa công tác

  cửa tiếp cận

  điện lạnh:

  của vào