access path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access path.

Từ điển Anh Việt

 • access path

  (Tech) đường truy cập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access path

  * kỹ thuật

  đường truy nhập

  toán & tin:

  đường dẫn truy cập