access line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access line

  * kỹ thuật

  đường truy nhập

  toán & tin:

  đường truy cập

  đường truy xuất