access name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access name

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tên truy cập

  điện tử & viễn thông:

  tên truy nhập