access card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access card

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bìa truy cập

  cạc truy cập

  thẻ truy cập