access plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access plan.

Từ điển Anh Việt

  • access plan

    (Tech) kế hoạch truy cập