access key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access key.

Từ điển Anh Việt

 • access key

  (Tech) phím truy cập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access key

  * kỹ thuật

  khóa truy nhập

  toán & tin:

  kháo truy nhập

  khóa truy cập

  khóa truy xuất

  phím truy cập