access opening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access opening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access opening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access opening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access opening

  * kỹ thuật

  lỗ nhìn

  lỗ thăm

  lối vào

  ô cửa

  xây dựng:

  lỗ nhận

  cơ khí & công trình:

  lỗ thông (trong ván khuôn)