access number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access number

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  số hiệu truy nhập

  toán & tin:

  số truy cập

  số truy nhập

  số truy xuất