strain meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strain meter

  * kỹ thuật

  cái cảm biến

  xây dựng:

  dụng cụ đo độ căng

  tenxơmet đo độ giãn

  toán & tin:

  dụng cụ đo ứng biến

  tenxơmet ứng biến

  cơ khí & công trình:

  máy đo ứng biến