strainmeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainmeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainmeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainmeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strainmeter

  * kỹ thuật

  cái cảm biến tensơ

  máy đo biến dạng

  cơ khí & công trình:

  cái đo lực căng