strainometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strainometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strainometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strainometer.

Từ điển Anh Việt

 • strainometer

  * danh từ

  như extensometer

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strainometer

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tenxơmet đo đọ giãn