strained honey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strained honey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strained honey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strained honey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strained honey

    * kinh tế

    mật ong tự cháy