straining arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straining arch

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tường chống kiểu cuốn

  xây dựng:

  tường chống kiểu vòm

  cơ khí & công trình:

  vòm chắn

  vòm chống