straining screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straining screw

  * kỹ thuật

  bulông kẹp chặt

  vít cố định

  vít kẹp chặt

  cơ khí & công trình:

  vít xiết chặt