straining beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straining beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straining beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straining beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straining beam

  * kỹ thuật

  dầm chống

  dầm ngang

  xà ngang

  xây dựng:

  dầm biến dạng

  thanh kéo (giàn mái nhà)