strain gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strain gage

  * kỹ thuật

  dưỡng đo biến dạng

  máy đo biến dạng

  điện:

  cảm biến sức căng

  hóa học & vật liệu:

  máy đo độ biến dạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strain gage

  Similar:

  strain gauge: a gauge for measuring strain in a surface