strain limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strain limit

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giới hạn biến dạng

  hóa học & vật liệu:

  giới hạn ứng suất