strain clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strain clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strain clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strain clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strain clamp

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cái siết

  điện:

  kẹp căng

  kẹp dừng