salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt.

Từ điển Anh Việt

 • salt

  /sɔ:lt/

  * danh từ

  muối

  white salt: muối ăn

  table salt: muối bột

  in salt: ngâm nước muối, rắc muối

  sự châm chọc, sự sắc sảo, sự hóm hỉnh, sự ý nhị

  a talk full of salt: một lời nói ý nhị; một bài nói chuyện ý nhị

  (hoá học) muối

  (số nhiều) dòng nước biển bất thường tràn ngược lên sông

  (sử học) lọ đựng muối để bàn

  to sit above the salt: ngồi phía trên lọ muối (cùng với người trong gia đình)

  to sit below the salt: ngồi phía dưới lọ muối (cùng với người hầu...)

  thuỷ thủ lão luyện ((thường) old salt)

  (như) salt-marsh

  to eat salt with somebody

  là khách của ai

  to be worth one's salt

  (xem) worth

  to eat somebody's salt

  là khách của ai; phải sống nhờ vào ai

  to drop pinch of salt on tail of

  bắt giữ

  to take something with a grain of salt

  nửa tin nửa ngờ điều gì

  the salt of the earth

  tầng lớp trên trong xã hội, tinh hoa của xã hội

  I'm not made of salt

  tụi nó đi ra ngoài mưa thì cũng không bị tan ra như muối đâu mà sợ

  * tính từ

  tẩm muối, ướp muối, có muối, mặn

  sống ở nước mặn (cây cối)

  đau đớn, thương tâm

  to weep salt tears: khóc sướt mướt, khóc như mưa

  châm chọc, sắc sảo, hóm hỉnh

  tục, tiếu lâm

  (từ lóng) đắt cắt cổ (giá cả)

  * ngoại động từ

  muối, ướp muối, rắc muối (lên vật gì)

  to salt meat: muối thịt

  làm cho ý nhị, thêm mắm thêm muối

  to salt one's conversation with wit: làm cho câu chuyện thêm ý nhị bằng những câu nói hóm hỉnh

  to salt down money

  để dành tiền

  to salt the books

  (thương nghiệp), (từ lóng) gian lận, tham ô (bằng cách tăng giá mua trong hoá đơn)

  to salt an account: tính giá cao nhất cho các món hàng

  to salt a mine

  (từ lóng) đổ thêm quặng vào mỏ (để cho mỏ có vẻ là mỏ giàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salt

  a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal)

  white crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve food

  Synonyms: table salt, common salt

  the taste experience when common salt is taken into the mouth

  Synonyms: saltiness, salinity

  add salt to

  sprinkle as if with salt

  the rebels had salted the fields with mines and traps

  add zest or liveliness to

  She salts her lectures with jokes

  preserve with salt

  people used to salt meats on ships

  (of speech) painful or bitter

  salt scorn"- Shakespeare

  a salt apology

  Similar:

  strategic arms limitation talks: negotiations between the United States and the Union of Soviet Socialist Republics opened in 1969 in Helsinki designed to limit both countries' stock of nuclear weapons