salter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salter.

Từ điển Anh Việt

 • salter

  /'sɔ:ltid/

  * danh từ

  người làm muối; công nhân muối

  người bán muối

  người muối cá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salter

  someone who uses salt to preserve meat or fish or other foods

  someone who makes or deals in salt

  Synonyms: salt merchant