saltery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saltery

    * kinh tế

    nhà máy muối