saltern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltern.

Từ điển Anh Việt

 • saltern

  /'sɔ:ltə:n/

  * danh từ

  xí nghiệp muối

  ruộng muối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saltern

  * kinh tế

  ruộng muối

  xí nghiệp muối

  * kỹ thuật

  ruộng muối

  xí nghiệp muối/ ruộng muối

  thực phẩm:

  xí nghiệp muối

  xây dựng:

  xưởng (làm) muối