saltines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saltines

    * kinh tế

    bánh bích quy mặn