salt mine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt mine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt mine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt mine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salt mine

  * kỹ thuật

  mỏ muối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salt mine

  a mine where salt is dug

  Similar:

  treadmill: a job involving drudgery and confinement