saltus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltus.

Từ điển Anh Việt

 • saltus

  /'sɔ:ltəs/

  * danh từ

  sự gián đoạn

  sự chuyển biến đột ngột

 • saltus

  bước nhảy; dao động; điểm gián đoạn hữu hạn

  s. of discontinuity bước nhảy gián đoạn

  s. of a function bước nhảy của hàm

  external s. điểm gián đoạn ngoài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saltus

  * kỹ thuật

  bước nhảy

  dao động

  toán & tin:

  bước nhẩy

  điểm đoạn hữu hạn