salt box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt box.

Từ điển Anh Việt

 • salt box

  /'sɔ:ltbɔks/

  * danh từ

  hộp đựng muối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salt box

  * kinh tế

  thùng ướp muối