salt-pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt-pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt-pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt-pit.

Từ điển Anh Việt

  • salt-pit

    /'sɔ:ltpit/

    * danh từ

    hầm khai thác muối