salt lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salt lake

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hồ chứa muối

  hóa học & vật liệu:

  hồ muối