saltcake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltcake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltcake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltcake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saltcake

    * kỹ thuật

    sunphat natri