saltlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltlike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saltlike

    resembling a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).