saltpan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltpan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltpan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltpan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saltpan

    a shallow basin in a desert region; contains salt and gypsum that was deposited by an evaporated salt lake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).