saltire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltire.

Từ điển Anh Việt

  • saltire

    * danh từ

    dấu X, như trên huy hiệu (của quý tộc, của trường đại học hay học viện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saltire

    Similar:

    st. andrew's cross: a cross resembling the letter x, with diagonal bars of equal length