saltness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltness.

Từ điển Anh Việt

 • saltness

  * danh từ

  sự chứa vị muối, sự có vị muối; tình trạng có muối, tính mặn

  tình trạng có hương vị của biển cả

  sự sắc sảo; sự chua chát; sự sinh động, sự mạnh mẽ (về trí tuệ, lời nói )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saltness

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  độ muối