salt beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt beef.

Từ điển Anh Việt

 • salt beef

  /'sɔ:lt'bi:f/ (salt-horse) /'sɔ:lt'hɔ:s/ (salt_junk) /'sɔ:lt'dʤɳk/

  horse)

  /'sɔ:lt'hɔ:s/ (salt_junk)

  /'sɔ:lt'dʤɳk/

  * danh từ

  thịt ướp muối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salt beef

  * kinh tế

  thịt bò muối