beam scanning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam scanning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam scanning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam scanning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam scanning

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự quét chùm tia