beam grillage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam grillage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam grillage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam grillage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam grillage

    * kỹ thuật

    lưới dầm

    xây dựng:

    hành lang (cầu thang) dầm