beam diameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam diameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam diameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam diameter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam diameter

    * kỹ thuật

    vật lý:

    đường kính chùm