asbestos sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestos sheet

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  amiăng tấm

  hóa học & vật liệu:

  lớp phủ atbet