asbestos fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestos fiber

  * kỹ thuật

  sợi amiang

  xơ amiang

  hóa học & vật liệu:

  sợi amian