asbestos insulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestos insulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestos insulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestos insulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asbestos insulation

    * kỹ thuật

    điện:

    sự cách nhiệt bằng amian